Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/płótno, 125 x 200 cm (w świetle oprawy)
sygnowany na blejtramie: 'OTOCKI'
ID: 72923
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Bartek Otocki, Otoplastykon, Muzeum Ziemi Lubuskiej,
  • Zielona Góra, 24.05-15.07.2013
  • Bartek Otocki, Otoplastykon, Galeria Olimpus, Łódź, 2013
Więcej informacji
Przedstawiona praca była prezentowana m.in. na indywidualnej wystawie Bartka Otockiego zatytułowanej „OTOPLASTYKON”, a także wystawy, która odbyła się w ramach szczecińskiego biennale. Jak mówi artysta, Otoplastykon to maszyna stworzona po to, by projektować obrazy w dowolnie modyfikowalnej stylistyce. Koncept w fazie beta-testów, daleki od ukończenia. Przedziwny twór, żywiący się plikami JPG znalezionymi na dysku, fotografiami z Internetu, nie gardzi TIFF-ami i PSD. Funkcjonuje na bazie zjawisk optycznych – projekcje, zwierciadła, reflektory, odbicia. Elementem wyjściowym są obrazy wyświetlane z rzutnika lub kilku rzutników, a następnie deformowane za pomocą specjalnych kalek, polerowanych blach czy luster. Nie ma tam komputera jako jednostki przetwarzającej, choć finalna rejestracja dokonuje się za pomocą cyfrowego aparatu bądź kamery. W ciągu godziny urządzenie produkuje ok. 300obrazów, z czego około 5% jest interesujących. Kontrpropozycja wobec tradycyjnego modelu zaistnienia artysty w historii sztuki jako rezultatu wykonania 10-12 obrazów w nowatorskiej stylistyce. Ta maszyna wytwarza różne projekty w ilościach przemysłowych. Ironiczny komentarz do nadprodukcji cyfrowych obrazów. Nadprodukcja cyfrowa versus analogowa.