Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2

Cena wylicytowana: 8 000 zł

olej/płótno, 70 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JADWIGA SAWICKA | BUT 1997'
ID: 74268
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Monika Kuc, Maski skandalistki-moralistki, Gazeta
  • Wyborcza, 17.03.1998 (il.)
Wystawiany
  • Jadwiga Sawicka, Forma wzywa do użycia, malarstwo,
  • Galeria Foksal, Warszawa, 1998
Więcej informacji
Ubrania Sawickiej, jako główni bohaterowie i bohaterki płócien, fotografii czy też jako trójwymiarowe obiekty, zwracają uwagę swoją plastycznością. Poprzez użycie światłocienia lub przez zastosowanie odpowiedniego materiału (w przypadku rzeźb) przedstawienia te wydają się wyjątkowo materialne i haptyczne. Ich rzeczowość została zaakcentowana przez artystkę.