Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Piotr Uklański (ur. 1968, Warszawa)
Bez tytułu (Frozen blood), 2013 r.
Cena wylicytowana: 170 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Piotr Uklański (ur. 1968, Warszawa)
Bez tytułu (Frozen blood), 2013 r.

Cena wylicytowana: 170 000 zł

tusz, gesso/płótno, 176 x 122 x 7 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘’UNTITLED (FROZEN BLOOD)’ | P.U. 2013’ oraz wskazówka montażowa oraz nalepka z Massimo de Carlo Gallery w Londynie
ID: 65691
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Piotr Uklański to jeden z czołowych polskich artystów przełomu XX i XXI wieku. W swojej twórczości podejmuje wątki tożsamości narodowej Polaków, a także pojęcia kultury masowej. Posługuje się licznymi mediami artystycznymi w tym fotografią, filmem, performance, wideo, ale też bardziej tradycyjnymi – malarstwem. Powyższy obraz należy do cyklu związanego z motywem krwi. Artysta wykonał go w tradycyjnej technice tuszu japońskiego, nadając kompozycji wrażenie przejrzystości i linearności. Z pozoru abstrakcyjna forma składająca się z czerwonych punktów ma na celu imitację rozbryzganej krwi. Część prac z tego cyklu była prezentowana m.in. na wystawie „Krew. Łączy i dzieli” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN gdzie podjęto refleksję nad dziejami religii żydowskiej i chrześcijańskiej oraz znaczenia krwi w ich kulturze. Obrazy pojawiły się także podczas monograficznej wystawy artysty w Zachęcie. Prócz skojarzenia z krwią odnoszą się także do barw flagi polskiej. Nawiązują dialog z historią poprzez przywołanie śmierci poniesionej przez wielu Polaków w czasie wojny. Wątek polskości stale pojawia się w twórczości Uklańskiego, który od wielu lat przebywa w Stanach Zjednoczonych.