Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 września 2019 godz. 19:00

Wojciech Pietrasz (ur. 1973)
Bez tytułu, 2012 r.
Cena wylicytowana: 2 200 zł
Numer obiektu na aukcji
55
Wojciech Pietrasz (ur. 1973)
Bez tytułu, 2012 r.

Cena wylicytowana: 2 200 zł

akryl/płótno, 130 x 90 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: ‘PIETRASZ | 2012’
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: ‘WOJCIECH PIETRASZ "BEZ TYTUŁU" | AKRYL NA PŁÓTNIE 2012 | 130 x 90 cm’
ID: 67410
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.