Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 80 000 - 120 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13

Estymacja: 80 000 - 120 000 zł

olej/płótno, 24 x 30 cm (w świetle oprawy)
ID: 83467
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Sadie Coles HQ, Londyn, Wielka Brytania
  • prywatna kolekcja, Polska
Więcej informacji
Wyraźny przełom w twórczości Wilhelma Sasnala nastąpił w 2002 roku, kiedy Fundacja Galerii Foksal zaprezentowała monograficzną wystawę prac artysty na targach Art Basel. Twórczość Sasnala bardzo szybko wzbudziła ogromne zainteresowanie krytyki, a artysta jeszcze w tym samym roku został zaproszony do udziału w prestiżowych międzynarodowych wystawach malarstwa, jak „Urgent Painting” oraz „Painting on the Move”. W tym czasie Sasnal zamyka okres w swojej twórczości określany mianem „pop-banalistycznym”. Od tej pory tworzy obrazy bardziej stonowane, wypełnione innymi niż dotychczas treściami czerpiącymi z przetworzonej rzeczywistości, częstokroć odwołującej się do kultury popularnej, komiksu, filmu czy reklamy. W swojej twórczości Sasnal nie stroni od przywoływania prywatnych doświadczeń, a świat przedstawiony w tym malarstwie postrzegany jest przez pryzmat pojedynczych wydarzeń z życia artysty albo ważnych faktów ze „wspólnej historii” lub też z przypadkowych miejsc z przestrzeni społecznej. Twórczość Wilhelma Sasnala sytuuje się pomiędzy odtwarzaniem codziennej rzeczywistości a problematyzacją malarstwa poprzez wprowadzanie szerszych kontekstów, jak chociażby ważne polityczny tematy. W ten sposób zdarzenia zaczerpnięte z życia codziennego urastają do rangi sztuki wysokiej, nabierają znaczenia oraz stanowią dobitny obraz codzienności. Artysta ucieka od zbędnej literatury, dzieląc się z odbiorcą jego prac tym, co jest dla niego najistotniejsze i najważniejsze. Mniej więcej w tym samym okresie Sasnal zaczyna intensywnie poszerzać stylistyczne oraz warsztatowe środki wyrazu. Artysta koncentruje się także na samej warstwie malarskiej; pokazuje, z jakich elementów powstaje obraz i jak rozpoczyna się proces widzenia i „stawania się” obrazu. W pracach z tego okresu, jak również w prezentowanej tu kompozycji, Sasnal operuje charakterystycznym skrótem redukując tym samym malowane kształty do prostego znaku graficznego. Artysta wypracował indywidualną formułą współczesnego obrazu malarskiego. Jego prace przypominają zatrzymane na płótnie w formie stop-klatki kadry oraz pozbawione bliższego kontekstu fragmenty narracji, które połączone śmiało mogłyby stanowić narrację o naszych czasach. W pracach Sasnala nie sposób nie zauważyć pewnej formy napięcia pomiędzy tym, co abstrakcyjne, a czystą reprezentacją. Prezentowana praca stanowi doskonały przykład wcielenia w życie tej idei i równocześnie podkreśla pozycję Sasnala, jako malarza realisty, jak sam zwykł określać swoją twórczość. Sasnal uzasadnia, że inspirację dla swojej sztuki czerpie z otaczającego świata i dopiero później przekształca go tak, by wydobyć sens oraz towarzyszące w akcie tworzenia emocje. Jak przyznaje sam artysta: „Mój umysł nie jest w stanie wyprodukować fikcji. Zawsze staram się bazować na czymś, co istnieje”.