Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
23 czerwca 2020 godz. 19:00

Slavs & Tatars (od: 2006)
Kitab Kebab (Homo Divisus) , 2013
Estymacja: 35 000 - 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9
Slavs & Tatars (od: 2006)
Kitab Kebab (Homo Divisus) , 2013

Estymacja: 35 000 - 50 000 zł

asamblaż, ok. 27 x 50 x 25 cm, 80 x 50 x 50 cm (postument)
ID: 86265
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Raster, Warszawa
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • do obiektu dołączony certyfikat autentyczności
Więcej informacji
„Często równolegle badamy rzeczy, które na pierwszy rzut oka w ogóle się ze sobą nie łączą”. Slavs and Tatars

Kolektyw Slavs and Tatars powstał w 2006 roku. W jego skład wchodzą głownie anonimowi artyści, działający pod nieformalnym przewodnictwem Payama Sharifi oraz Kasi Korczak. Często powtarzany slogan grupy: „na wschód od byłego Muru Berlińskiego i na zachód od Wielkiego Muru Chińskiego” określa główny zakres ich zainteresowań artystycznych. Slavs and Tatars działają bowiem w obszarze Eurazji, łącząc w swojej twórczości elementy z na pozór odległych sobie światów. Karol Sienkiewicz pisał o nich: „Ci artyści najpierw prowadzą badania na pograniczu wielu kultur, a dopiero potem tworzą wykalkulowane w każdym calu obiekty” (cyt. za: Karol Sienkiewicz, Slavs and Tatars w warszawskim CSW. Wystawa słynnej międzynarodowej grupy to bunt czy eskapizm? („Gazeta Wyborcza”, 18.12.2016). Wszystkie działania kolektywu – od instalacji i rzeźb do wykładów i publikacji, poprzedzone są dogłębną kwerendą. Działając interdyscyplinarnie, w wielu rożnych obszarach, artyści znajdują nieoczywiste połączenia i często ubierają je w satyryczną formę. Jednym z najważniejszych obszarów badań Slavs and Tatars jest język, który twórcy eksplorują na wielu polach. Jest on „nośnikiem humoru, zamętu i nieoczekiwanych znaczeń”. Język to również pole do badań pod kątem polityki oraz jej historii. W wielu wystawach kolektywu to to medium odgrywa kluczową rolę. Prezentowana praca jest instalacją z serii „Kebabów” tworzonych przez kolektyw i również porusza ten chętnie badany obszar. Instalacja składa się z zestawu książek nadzianych na tradycyjny rożen. W każdym przypadku zestaw lektur jest inny – i starannie wyselekcjonowany przez Slavs and Tatars. W prezentowanej pracy przegląd otwiera „Homo divisus” Konrada Fiałkowskiego. Książka opowiada historię człowieka, który uległ wypadkowi samochodowemu i po wielu latach spędzonych w hibernacji powraca do życia. Autor opisuje jego życie wewnętrzne, pokazując moralne rozterki. Zestaw książek wybrany przez grupę to niejako przekrój przez dziedziny i narracje wiedzy. Przekrój został wskazany dość dosłownie, poprzez brutalne przebicie metalowym przyrządem. Jednocześnie zestaw sugeruje fizyczne aspekty wynikające z obcowania z lekturą oraz zdobywaniem wiedzy. Slavs and Tatars są rozproszeni po całym globie, pracują z wielu rożnych miejsc. Jak widać, ich celem jest „wskrzeszenie kultury Eurazji”. Zespół szybko zdobył sławę i uznanie w świecie artystycznym, wystawiali już w największych instytucjach (między innymi w nowojorskim MoMA, wiedeńskim Pałacu Secesji czy Tate Modern w Nowym Jorku). Jednym z ostatnich głośnych wydarzeń był udział Biennale w Wenecji, gdzie artyści zaprezentowali się w Pawilonie Centralnym.