Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018, godz. 19:00

Zestaw ARTCUBE
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Estymacja: 1 200 - 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
47
47
Zestaw ARTCUBE

Cena wylicytowana: 2 800 zł
Estymacja: 1 200 - 2 000 zł

12 kostek wytworzonych technikami drukarskimi na tworzywie sztucznym, zaprojektowanych przez 12 artystów z różnych dziedzin sztuki, 7,5 x 7,5 x 7,5 cm (x12)
każda z kostek sygnowana przez artystów (wewnątrz pudełka): Kuba Bakowski, Karol Radziszewski, Katarzyna Górna, Marzena Nowak, Zygmunt Rytka, Bożenna Biskupska, Czekalska & Golec, Łódź Kaliska, Agnieszka Kalinowska, Paweł Susid, Zbigniew Libera, Bett
ID: 65652
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog