Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 7 500 zł

olej/płótno, 150 x 200 cm
sygnowany i datowany p.d.:'JACEK | ŁYDŻBA | 2001'
na odwrocie sygnowany, datowany i opisany:'JACEK ŁYDŻBA | 2001 | SAMOLOT I [słowo wykreślone] WILK'
na blejtramie nalepka:'FINALISTA KONKURSU OBRAZ ROKU 2001 | miesięcznika Art & Business. Sztuka i Antyki | Warszawa, Królikarnia, 2 marca 2002'
ID: 47425
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) - w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych - w wysokości 15%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • "Obraz Roku 2001", Królikarnia, Warszawa 2002