Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 13 000 zł

olej/płótno, 100 x 150 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu ‘Darek Mlącki 2016 | 100 x 150 | “Koperta”’
ID: 64846
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.