Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018 godz. 19:00

Rafał Bujnowski (ur. 1974, Wadowice)
Cień na asfalcie, 2007 r.
Cena wylicytowana: 100 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7
Rafał Bujnowski (ur. 1974, Wadowice)
Cień na asfalcie, 2007 r.

Cena wylicytowana: 100 000 zł

olej/płótno, 150 x 150 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘BUJNOWSKI 2007’ oraz nalepka z Galerii Jiri Svestka w Pradze, Czechy
ID: 65379
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Rafał Bujnowski, Lamp Black, Jiri Svestka Gallery, Praga, Czechy, 2007
Więcej informacji
Jedną z najbardziej obszernych serii malarskich Bujnowskiego jest cykl „Lamp Black”. Są to obrazy monochromatyczne, malowane jednym rodzajem czarnej farby olejnej. Punktem wyjścia dla tych dzieł były studia odblasków światła na bryłach węgla. Pod wpływem różnego kąta padania światła płótna stwarzają iluzję trójwymiarowości i wielobarwności. Niemal całkowicie czarne płótna to częsty motyw w twórczości artysty. Przez stosowanie złudzeń przestrzenności, nieregularnych płaszczyzn podkładu malarskiego, artysta stara się podkreślić wpływ czynników zewnętrznych na odbiór obrazu. Pierwsze obrazy z kontynuowanego przez szereg kolejnych lat cyklu „Lamp Black” powstały w 2007 roku w krakowskiej pracowni artysty przy ul. Łazarza, ulokowanej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu pogrzebowego. Prace z tej serii są malowane jednym rodzajem czarnej farby olejnej Winsor & Newton nr 25 o nazwie Lamp Black. Istotą tych monochromatycznych obrazów jest takie uformowanie powierzchni malarskiej, aby pod wpływem światła, różnych jego walorów, kątów padania, temperatury i natężenia, osiągnąć iluzję trójwymiarowości i wielobarwności. Obrazy z tej serii mogą być prezentowane dowolnie, tak aby wraz ze zmieniającym się ułożeniem i oświetleniem generować nieskończoną liczbę wariacji kompozycyjnych i kolorystycznych. W ubiegłym roku artysta został zaproszony do współpracy z marką Bytom, której koncept swojej kolekcji łączy świat współczesnego krawiectwa męskiego z polskim malarstwem. Tak powstała kolekcja „Ultra Black”, inspirowana twórczością Bujnowskiego. Kolekcja czerpie z charakterystycznych dla twórcy obrazów z prezentowanego cyklu.