Sztuka Współczesna: Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
27 listopada 2018, godz. 19:00

Rafał Bujnowski (ur. 1974, Wadowice)
Bez tytułu, 2004 r.
Cena wylicytowana: 48 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Rafał Bujnowski (ur. 1974, Wadowice)
Bez tytułu, 2004 r.

Cena wylicytowana: 48 000 zł

olej/płótno, 70 x 100 cm
sygnowany na odwrociu: 'BUJNOWSKI'
ID: 65654
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Raster, Warszawa
  • kolekcja prywatna, Szwajcaria
  • kolekcja prywatna, Warszawa
Literatura
  • Rafał Bujnowski. Malen / Painting / Malowanie, katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków, Kraków 2005 (il.)
Wystawiany
  • Rafał Bujnowski, Malen, Kunstverein Duesseldorf, Niemcy, 2005
  • Rafał Bujnowski, Painting, Galeria Bunkier Sztuki, Kraków, 23.0323.04.2005
Więcej informacji
Sztuka Rafała Bujnowskiego, szczególnie tworzona w okresie studiów na Wydziale Malarstwa, a następnie Grafiki Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie, oraz kilka lat po odebraniu dyplomu ma wyraźnie dadaistyczny rodowód. Ponadto, ironia i absurd prezentowanej na aukcji pracy nawiązują do długiej prześmiewczej tradycji lat 80., kształtowanej przez Grupę Luxus oraz Łódź Kaliską, które eksponowały absurdy życia w PRL-u. Jednak sam Bujnowski podkreślał, że cechujące jego prace dystans i ironia skierowane są nie tylko przeciwko kulturze, czy codziennym realiom, ale przede wszystkim przeciwko malarstwu jako takiemu. Rafał Bujnowski to jeden z najbardziej radykalnych i inteligentnych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch, z pozoru odległych, dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki i obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy artysty to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty ujawniające i zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki, ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy.