Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Jadwiga Sawicka (ur. 1959, Przemyśl)
Ukochany szczeniak Briana..., 1996 r.
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
105
Jadwiga Sawicka (ur. 1959, Przemyśl)
Ukochany szczeniak Briana..., 1996 r.

Cena wylicytowana: 18 000 zł

olej/płótno, 130 x 100 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘J. SAWICKA 96’
ID: 79022
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Jadwiga Sawicka, Powraca dawne uczucie, Otwarta Pracownia, Kraków, 13.03-1.04.1997
Więcej informacji
Prezentowana praca należy do cyklu powstającego w latach 1996-97. Jego cechą przewodnią było sytuowanie różnych części garderoby na tle tekstu szczelnie wypełniającego powierzchnię obrazu. Twórczość Sawickiej jest niezwykle spójna –niezmiennie sięga po różnej długości komunikaty reklamowe, czasem eksponując je jedynie fragmentarycznie w postaci pojedynczego słowa bądź hasła, jak w przypadku cyklu powstałego na przełomie 1994 i 1995, bądź też obszernego cytatu. Z tego powodu jej malarstwo jest określane mianem „pisanego”. Kolejnym elementem znamiennym dla sztuki Sawickiej i stanowiącym jej główny temat jest odzież: „Ubrania są zamiast ludzi, są tym, co jest dostępne z zewnątrz, są czymś pośrednim pomiędzy ubraną w nie osobą a kimś drugim, kto ją ogląda. Są jakąś wypadkową między tym, czym się jest, a kim się chce być”. Nie mniej istotne jest różowe tło, które można odczytać nie tylko jako dość stereotypowe odwołanie do kobiecości, ale również jako nawiązanie do cielesności człowieka. W tym wymiarze płótno stanowiłoby niejako przedłużenie naszych ciał, uwikłane w komercyjny świat, modyfikowane i przebierane na modłę zaczerpniętą z mass mediów.