Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Paweł Althamer Artur Żmijewski (ur. 1967, Warszawa) (ur. 1966, Warszawa)
Swobodny dialog obrazami zamiast słowami, 2012 r.
Cena wylicytowana: 19 000 zł
Numer obiektu na aukcji
111
Paweł Althamer Artur Żmijewski (ur. 1967, Warszawa) (ur. 1966, Warszawa)
Swobodny dialog obrazami zamiast słowami, 2012 r.

Cena wylicytowana: 19 000 zł

akryl, węgiel, kolaż (aplikacje drukowane), taśma klejąca z tworzywa sztucznego/papier, 278 x 180 cm
na odwrociu opisany: praca wykonana podczas Kongresu Rysowników jest autorstwa m. in. Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego
ID: 78088
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Prezentowana praca pochodzi z Kongresu Rysowników, który odbył się z inicjatywy Pawła Althamera i Artura Żmijewskiego w 2013 w warszawskim klubie Projekt, gdzie przez 48 godzin non stop można było przyjść i rysować. W trakcie kongresu wnętrze klubu zostało wypełnione wspólnym, niezwykłym rysunkiem. Klub został tak przygotowany do kongresu, żeby można było rysować wszędzie – nie tylko po ścianach, ale także po meblach, drzwiach i oknach. To było 48 godzin ciągłego rysowania. Na powstających rysunkach po chwili pojawiały się nowe, zupełnie zmieniając kompozycję. Można było stworzyć coś własnego, przerobić coś cudzego, po prostu pobawić się kolorowymi farbami.