Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 70 000 zł
Numer obiektu na aukcji
108

Cena wylicytowana: 70 000 zł

olej/tektura, 240 x 360 cm
każda część ponumerowana na odwrociu i opisana literą D
praca składa się z 16 paneli o wymiarach 60 x 90 cm (każda)
ID: 79654
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • porównaj: Michał Budny, Zbigniew Rogalski, Projekcja, Zacheta Narodowa Galeria Sztuki, Mały Salon, Warszawa, 4.02-5.03.2006
  • porównaj: Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania, Muzeum Sztuki w Łodzi, 06.12.2006-04.02.2007
Więcej informacji
Prezentowana praca to wyrafinowana i wielopoziomowa kompozycja opowiadająca o wizyjności sztuki, jej iluzjach i wymiarze materialnym. Jest częścią projektu, którąZbigniew Rogalski stworzył wraz z Michałem Budnym. Projekcja wideo „bez prądu”:tekturowy model projektora „wyświetla” obraz na ekranie, a w istocie jest obrazem malarskim przedstawiającym projekcję wideo. Widok przedstawia abstrakcyjne konstrukcje z tektury i domowych sprzętów, które są zakomponowanym przez artystów utopijnym modelem architektonicznym – subiektywną projekcją kształtu przyszłego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prace z tego cyklu pokazywane były w Muzeum Sztuki w Łodzi w ramach wystawy „Muzeum jako świetlany przedmiot pożądania” oraz na wspólnej wystawie Michała Budnego i Zbigniewa Rogalskiego zatytułowanego „Projekcja” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w 2006. Na aukcji prezentowany jest jeden z obrazów będący częścią koncepcji stworzonej przez Zbigniewa Rogalskiego wraz z Michałem Budnym.