Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
121

Cena wylicytowana: 4 800 zł

olej, kolaż/płótno, 70 x 62 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Mateusz | Szczypiński | MS 2011 | OSTATNIE WCZASY'
ID: 60938
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.