Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 6 500 zł
Numer obiektu na aukcji
129

Cena wylicytowana: 6 500 zł

olej/tektura, 69 x 50 x 8 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Bartosz Kokosiński | "Opal" | 2016, Praga | olej, tektura, mapa Czechosłowacji | 69 x 50 x 8 cm'
ID: 78782
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Bartosz Kokosiński zajmuje się obrazem i obrazowaniem. Wykorzystując malarstwo i kolekcje przedmiotów tworzy obrazy pożerające rzeczywistość. Poza tym montuje wideo i instalacje. Jest autorem szeregu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą– m.in. w Wiedniu, Budapeszcie i Berlinie. Wielokrotnie nagradzany na festiwalach sztuki, w konkursach stypendialnych, od 2014 roku plasuje się w czołówce w rankingu ”Kompas Młodej Sztuki”.