Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 170 000 zł
Numer obiektu na aukcji
106

Cena wylicytowana: 170 000 zł

olej/płótno, 120 x 240 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘BUJNOWSKI / 2010’
ID: 78290
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Rafał Bujnowski, Corner, Johnen Galerie, Berlin, Niemcy, 2011
  • Rafał Bujnowski i Ray Bartkus, Galerija Vartai, Wilno, Litwa, 2010
Więcej informacji
Rafał Bujnowski to jeden z najradykalniejszych i najinteligentniejszych malarzy współczesnych. Jego sztuka jest błyskotliwym połączeniem dwóch z pozoru odległych dyscyplin artystycznych – malarstwa i konceptualizmu. Tematem kolejnych projektów Bujnowskiego – obrazów, materiałów wideo, obiektów czy akcji – są konwenanse związane ze społecznym funkcjonowaniem artysty, dzieł sztuki obrazów, jak również konwencjonalność samej sztuki. Obrazy Rafała to w pełni świadome malarstwo konceptualne – przedmioty zmieniające sens w zależności od otoczenia, w jakim zostaną umieszczone, to swoiste modele dzieł sztuki ujawniające napięcie między procesem artystycznej produkcji i konsumpcji. Niewątpliwy i nieprzeciętny talent plastyczny artysty sprawia zarazem, że jego prace są również traktowane jako „samobieżne dzieła malarskie”, wyjątkowo dobre obrazy. W abstrakcyjnych "Pejzażach” z 2010 Bujnowski wykorzystał szklaną oprawę jako integralną część obrazu. Horyzontalne kompozycje o precyzyjnej strukturze szerokich, impastowych pociągnięć pędzla i łagodnego sfumato zyskują kolejną warstwę w postaci refleksów na powierzchni osłaniającego je szkła. Obraz staje się bardziej nieuchwytny i niedostępny, a zarazem tym intensywniej wciągający widza – poprzez włączenie do gry jego odbicia. Rafał Bujnowski jest artystą nieustannie pogłębiającym i poszerzającym medium malarstwa. W jego twórczości zachodzi wyrafinowana relacja między techniką malarską a tematem. Artysta od ponad dziesięciu lat rozwija koncepcję czarnego obrazu, najmocniej wyartykułowaną w cyklu „Lamp Black” czy nocnych pejzażach. Charakterystyczne dla artysty jest pracowanie w obrębie serii różniących się pomiędzy sobą liczbą prac, posługiwanie się uproszczeniem i czerpanie tematów z otoczenia. Bujnowski wykazał się nie tylko zainteresowaniem przestrzenią publiczną, ale przede wszystkim dążeniem do odpowiedzi na pytanie o status współczesnej sztuki i miejsce artysty. Swoimi projektami dotykał dyskursu utylitarności sztuki –społecznej użyteczności malarza, artysty jako kreatora otoczenia, zależności pomiędzy pierwowzorem a odbiciem.