Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Maurycy Gomulicki (ur. 1969, Warszawa)
"Cherry Poppins" z cyklu "Nimfy", 2018 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
128
Maurycy Gomulicki (ur. 1969, Warszawa)
"Cherry Poppins" z cyklu "Nimfy", 2018 r.

Cena wylicytowana: 1 300 zł

serigrafia barwna/papier, 70 x 50 cm (w świetle oprawy)
opisany l.d.: ‘CHERRY POPPINS’ oraz sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: Gomulicki 2018’ i numer edycji: ‘27/29’
ed. 27/29
ID: 73029
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.