Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Artur Żmijewski (ur. 1966, Warszawa)
Bez tytułu, tryptyk, 2015 r.
Cena wylicytowana: 13 000 zł
Numer obiektu na aukcji
109
Artur Żmijewski (ur. 1966, Warszawa)
Bez tytułu, tryptyk, 2015 r.

Cena wylicytowana: 13 000 zł

technika mieszana/płótno, 30 x 30 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany p.d.: ‘Żmij’
sygnowany i datowany na odwrociu każdej z trzech części: ‘Artur | Żmijewski | 2015’
ID: 72751
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.