Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Wilhelm Sasnal (ur. 1972, Tarnów)
Bez tytułu, ok. 1999 r.
Cena wylicytowana: 55 000 zł
Numer obiektu na aukcji
104
Wilhelm Sasnal (ur. 1972, Tarnów)
Bez tytułu, ok. 1999 r.

Cena wylicytowana: 55 000 zł

olej/płótno, 50 x 40 cm
ID: 77896
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Punkt wyjścia dla powstających w tym czasie obrazów stanowiła dla Sasnala codzienna rzeczywistość. Krytyka określiła jego malarstwo z okresu istnienia grupy „Ładnie” mianem „pop-banalizmu” ze względu na podejmowaną świadomie przez artystę trywialną tematykę i estetykę płócien budzącą skojarzenia z barwnymi czasopismami. Do wyróżników twórczości Sasnala tego czasu należą kadry obrazów przypominające filmowe stop-klatki lub estetykę komiksową, czyste barwy, uproszczenie form, charakterystyczne dla komiksów znaki graficzne, jak np. „dymki” tekstowe. Mimo zastosowanych oszczędnych w treściach kompozycji za każdym z obrazów kryje się historia będąca dla artysty zawsze przyczynkiem do namalowania obrazu. Prezentowana praca pochodzi z okresu, kiedy Sasnal był jeszcze studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Już wtedy lata przed rokiem 2000 był dla artysty ważnym i niezwykle aktywnym czasem, w którym stawiał pierwsze kroki w niełatwym świecie sztuki. W 1999 obronił dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka, później został laureatem Grand Prix na Biennale Malarstwa „Bielska Jesień". Natomiast jeszcze w czasach studenckich zapisał się na artystycznej mapie Polski jako współtwórca krakowskiej grupy „Ładnie”, która z powodzeniem funkcjonowała do2001. Inicjatywa stworzenia formacji artystycznej połączyła ze sobą Wilhelma Sasnala, Rafała Bujnowskiego, Marcina Maciejowskiego z pokolenia urodzonego w latach 70.oraz starszych artystów – Marka Firka oraz Józefa Tomczyka „Kurosawę”. Artyści poznali się podczas studiów na Wydziale Architektury krakowskiej Politechniki.