Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 listopada 2019 godz. 19:00

Piotr Uklański (ur. 1968, Warszawa)
Bez tytułu (Flag 8), 2012
Cena wylicytowana: 260 000 zł
Numer obiektu na aukcji
107
Piotr Uklański (ur. 1968, Warszawa)
Bez tytułu (Flag 8), 2012

Cena wylicytowana: 260 000 zł

inna/płótno, 248 x 248 cm
medium: fibre reactive dye on canvas
Fiber reactive dyes on oxidized cotton fabric over canvas
ID: 70111
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Piotr Uklański, Red, White and Blue, Massimo de Carlo Gallery, Londyn, 28.01-15.03.2014
Więcej informacji
Piotr Uklański jest jednym z tych malarzy, których debiut artystyczny przypadł na czas burzliwej transformacji końca lat 80. i połowy lat 90. Niegdyś uznawany za artystycznego buntownika, dziś bez cienia wątpliwości znajduje się w panteonie polskich twórców o silnej pozycji w środowisku.Konsekwentnie i z odwagą nadal wykorzystuje tematy dla wielu zakazane czy niewygodne. Swoją sztuką stara się wchodzić w relacje z aktualnymi problemami społeczno-politycznymi, sięgając po różne media artystyczne, m.in. fotografię, instalację, performans czy malarstwo.Jak pisała Hanna Wróblewska: „Piotr Uklański prowadzi grę zarówno ze światem sztuki, jak i z własnym wizerunkiem Swobodnie, chciałoby się powiedzieć bezczelnie, zapożycza przedstawienia i dzieła innych artystów, by wykorzystać je we własnych instalacjach. Podobną taktykę stosuje wobec anonimowych wizerunków znalezionych w Internecie. Najciekawsze jednak wydarza się na przecięciu się dzieła Uklańskiego i interpretacji, którą narzuca sam odbiorca czy media. Dzieła artysty zawsze istnieją w pewnym kontekście: miejsca, czasu i odbioru. W 2000 roku w Zachęcie Daniel Olbrychski zaatakował „szablą Kmicica” m.in. swój wizerunek — fotos z filmu Claude’aLeloucha. W kwietniu 2005 pod wystawionym w przestrzeni publicznej (róg Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej) billboardem z podobizną Jana Pawła II, utworzoną z ciał brazylijskich żołnierzy sfotografowanych z lotu ptaka — ludzie stawiali znicze i palili świeczki”. (Hanna Wróblewska, wstęp do wystawy Czterdzieści i cztery, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa,2013).