Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989
29 września 2020 godz. 19:00

Estymacja: 5 000 - 8 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Estymacja: 5 000 - 8 000 zł

olej/płótno, 140 x 140 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'PAWEŁ ŚLIWIŃSKI 2008'
ID: 89085
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
W malarstwie Pawła Śliwińskiego ważna jest improwizacja. Autor porównuje malowanie do swobodnej wirtualnej jam session. Wyznaczając punkt początkowy snuje malarską opowieść kreując nowe elementy, łącząc kolejne motywy, urywając obraz czy nabudowując go kolorami i kształtami. Linie przenikają się, a plamy z farby zyskują swoje znaczenia. „Bitwa farby” z 2008 to praca, która powstała w nawiązaniu do akcji artystycznej, w której uczestniczył Śliwiński. W 2007 roku Paweł Śliwiński wraz Tymkiem Borowskim na ścianie galerii zaprezentowali malarski performance. Pierwowzorem do akcji „Kartofel” była popularna niegdyś zabawa o tym samym tytule, w której linia narysowana na kartce przez jedno dziecko, kontynuowana była przez następne.