Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989
29 września 2020 godz. 19:00

Julia Curyło (ur. 1986, Warszawa)
"Jeff Koons i Damien Hirst dzielą rynek sztuki", 2013
Estymacja: 25 000 - 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Julia Curyło (ur. 1986, Warszawa)
"Jeff Koons i Damien Hirst dzielą rynek sztuki", 2013

Estymacja: 25 000 - 30 000 zł

olej/płótno, 150 x 220 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JULIA CURYŁO | "Jeff Koons & Damien Hirst share | the artmarket" 2013'
opisany na blejtramie: 'Koons & Hirst'
ID: 88342
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Cudowne opowieści, katalog wystawy indywidualnej, Olsztyn 2015, s. 8
  • Hello Modernity, katalog wystawy indywidualnej, Wrocław 2013, s. 33
Wystawiany
  • Santa Monica Art Studios, Sata Monica, Los Angeles, USA, 2016
  • „Cudowne opowieści”, wystawa indywidualna, Galeria Zamek Reszel 02.05-29.06.2015
  • Ostrale Festival of Contemporary Art, Drezno, Niemcy, 18.07-28.09.2014
  • „Hello Modernity”, wystawa indywidualna, Galeria Miejska Wrocław, Wrocław 11.10-09.11.2013
Więcej informacji
„Twórczość Jeffa Koonsa interesuje mnie w sensie formalnym, czyli upodobania tego artysty do produktów kultury masowej, kiczu, blichtru czy dmuchanych elementów. Jego sztuka jednak jest nastawiona na odbiór bezpośredni, pozbawiona jest warstw symbolicznych, jego dzieła nie są też nośnikiem idei, które są obecne w moich obrazach, tak więc Jeff Koons inspiruje mnie formalnie, jednak jego podejście do sztuki i cele jej stawiane są zupełnie inne”. Julia Curyło