Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989
29 września 2020 godz. 19:00

Tymek Borowski (ur. 1984, Warszawa)
Bez tytułu - tryptyk, 2009
Estymacja: 14 000 - 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Tymek Borowski (ur. 1984, Warszawa)
Bez tytułu - tryptyk, 2009

Estymacja: 14 000 - 20 000 zł

akryl/płótno, 40 x 105 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'TYMEK BOROWSKI | 2009'
ID: 89086
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • "Good New Days” , Galeria A, Warszawa, 2009
Więcej informacji
Tymek Borowski to jeden z przedstawicieli „zmęczonych rzeczywistością” artystów. Terminu tego Jakub Banasiak użył, by opisać praktykę, w której twórca chętniej niż do codzienności, odwołuje się do wykreowanego przez siebie świata. Problemem badawczym staje się materia farby i kolor. Mimo że w malarstwie Borowskiego można zauważyć wpływy XX-wiecznych tradycji, szczególnie surrealizmu, młody artysta wykreował niepowtarzalny styl. Borowski posługuje się całym wachlarzem środków formalnych – od klasycznego malarstwa po nowoczesne technologie, umożliwiające tworzenie obrazów cyfrowych. Jego sztuka nieustannie ewoluuje: po kilku latach od debiutu jest to złożona, często krytyczna analiza charakteru współczesnego systemu artystycznego, a także próba opowiedzenia o statusie (rozterkach, pokusach i tęsknotach) malarza funkcjonującego w jego obrębie. Jednocześnie twórczość Borowskiego zachowuje parametry, dzięki którym zdobyła uznanie w momencie, gdy artysta był jeszcze na studiach: to malarstwo pełne dezynwoltury, nieustannie pogrywające z kanonami stosowności, drażniące strażników „legalnych” estetyk, w końcu – przykład przewrotnego pokoleniowego buntu. W 2015 roku artysta otrzymał Paszport „Polityki” w kategorii sztuki wizualne za „nowatorskie podejście do sztuki i przedefiniowanie roli artysty we współczesnym społeczeństwie”. W twórczości Tymka Borowskiego forma tryptyku właściwie się nie pojawia. Prezentowana praca jest z racji tego wyjątkowa. Niezwykłości dodaje mu również sposób ekspozycji. Artysta na wzór średniowiecznych ołtarzy połączył poszczególne płótna w jedną całość za pomocą zawiasów. Praca Borowskiego nawiązuje do słynnego obrazu Lucasa Cranacha Starszego „Sybilla, Emilia i Sydonia Saska” z 1535 roku, znajdującego się w zbiorach wiedeńskiego Kunsthistorisches Museum. Obraz dawnego mistrza przedstawia trzy saksońskie księżniczki, których podobizny zostały umieszczone obok siebie w ciasnej kompozycji. Obraz młodego artysty jest na swój sposób współczesną interpretacją klasyka malarstwa, która równocześnie odwołuje się do tradycji ołtarzowych tryptyków. Kompozycja była wystawiana podczas indywidualnej wystawy artysty „Nowe Dobre Czasy” w Galerii A  w Warszawie.