Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 marca 2019 godz. 19:00

Krzysztof Nowicki (ur. 1988, Bydgoszcz)
"Św. Jan Ewangelista" (Tycjan), 2014 r.
Cena wylicytowana: 1 200 zł
Numer obiektu na aukcji
15
Krzysztof Nowicki (ur. 1988, Bydgoszcz)
"Św. Jan Ewangelista" (Tycjan), 2014 r.

Cena wylicytowana: 1 200 zł

olej/płótno, śr.: 40 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Krzysztof | Nowicki | św. Jan Ewangelista | 2014'
ID: 67390
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.