Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
14 marca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 14 000 zł
Numer obiektu na aukcji
1

Cena wylicytowana: 14 000 zł

olej/płótno, 56 x 50 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘TYMEK | BOROWSKI | 2010’
ID: 68240
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Tymek Borowski posługuje się całym wachlarzem środków formalnych – od klasycznego malarstwa po nowoczesne technologie, umożliwiające tworzenie obrazów cyfrowych. Pomimo różnorodnych poszukiwań to tradycyjna sztuka pędzla pozwala artyście skoncentrować się na materii obrazu, w którą wciąż się zagłębia. Borowski, bazujący na swojej wyobraźni, kreuje świat oderwany od rzeczywistości– surrealistyczny i abstrakcyjny. Jego kompozycje – dzięki zastosowaniu śmiałych eksperymentów formalnych – ulegają deformacji.