Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
13 czerwca 2019 godz. 19:00

Krzysztof Nowicki (ur. 1988, Bydgoszcz)
Zestaw dwóch prac z cyklu Adroracje: "Madonna (Giovanni Sassoferrato)" i "Św. Franciszek", 2014 r.
Cena wylicytowana: 1 400 zł
Numer obiektu na aukcji
54
Krzysztof Nowicki (ur. 1988, Bydgoszcz)
Zestaw dwóch prac z cyklu Adroracje: "Madonna (Giovanni Sassoferrato)" i "Św. Franciszek", 2014 r.

Cena wylicytowana: 1 400 zł

olej/płótno, 24 x 18 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Krzysztof | Nowicki | 2014 | "Madonna"' oraz 'Krzysztof | Nowicki | 2014 | "św. Franciszek"'
ID: 70000
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Obrałem sobie dość specyficzny temat swojej twórczości, który konsekwentnie realizuję. On jest dość zamknięty, ale wiem, w jakim polu się poruszam. Każdy jeden obraz pociąga za sobą następny”. - Krzysztof Nowicki