Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
13 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Cena wylicytowana: 5 000 zł

olej/płótno, 100 x 62 x 22 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Bartosz Kokosiński | 2012, olej na płótnie | 100 x 77 x 22 cm' oraz wskazówka montażowa
ID: 70003
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Myślę, że malarstwo jest rodzajem potrzeby, tak jak jedzenie, które daje mi siłę do życia. Ważna jest jego fizyczność, cielesność, brud. Lubię drewno. Lubię czuć w rękach, jak własnymi mięśniami naprężam je do granic wytrzymałości, słyszeć jak trzeszczy, na granicy pęknięcia”. - Bartosz Kokosiński