Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
13 czerwca 2019 godz. 19:00

Jakub Ciężki (ur. 1979, Lublin)
"Rusztowanie", 2011-15 r.
Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Jakub Ciężki (ur. 1979, Lublin)
"Rusztowanie", 2011-15 r.

Cena wylicytowana: 7 000 zł

technika mieszana/płótno, 120 x 160 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAKUB CIĘŻKI | RUSZTOWANIE | 2011/2015'
ID: 69935
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Powracającym tematem w malarstwie i instalacjach Jakuba Ciężkiego są motywy krat, siatek i rusztowań. Artysta wielokrotnie podejmuje zagadnienie przecinających się wertykalnych i horyzontalnych linii. Takie podejście do malarstwa przywodzi na myśl pewien typ modernistycznej abstrakcji geometrycznej – obrazy, określone przez wpływową amerykańską krytyczkę i historyczkę sztuki Rosalindę Krauss jako „siatki". Siatki to struktury, które za pomocą przecinających się linii znaczą pole obrazowe, podkreślając płaszczyznę powierzchni oraz powtarzalność, segmentowość jej podziałów. Przykłady podobnych struktur znajdujemy przykładowo w twórczości klasyczek abstrakcji, takich jak Agnes Martin. Ciężki podchodzi jednak do zagadnienia odmiennie, jakby na przekór wielkim twórcom modernizmu. O ile modernistyczna siatka ma tworzyć powierzchnię całkowicie abstrakcyjną, wykluczającą iluzję i reprezentację, o tyle prace Ciężkiego niejednokrotnie naturalistycznie i dosłownie imitują kraty, rusztowania i ogrodzenia, które artysta zaobserwował w swoim otoczeniu. W taki sposób często w jego sztuce można zetknąć się z przestrzennymi konstrukcjami odbiegającymi od modernistycznej płaszczyzny, przedstawiającymi świat metalowych kratownic ogrodzeń lub konstrukcje z dziecięcych placów zabaw – popularne drabinki. Za prace z cyklu „Rusztowania” Jakub Ciężki otrzymał główną nagrodę w konkursie Bielskiej Jesieni, co pozwoliło mu na stworzenie własnej koncepcji wystawy w Bielskim BWA, zatytułowanej „Blackout”.