Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
13 czerwca 2019 godz. 19:00

Tymek Borowski (ur. 1984, Warszawa)
Bez tytułu (Pejzaż andaluzyjski), 2007 r.
Cena wylicytowana: 7 500 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Tymek Borowski (ur. 1984, Warszawa)
Bez tytułu (Pejzaż andaluzyjski), 2007 r.

Cena wylicytowana: 7 500 zł

akryl/płótno, 54 x 73 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'TYMEK BOROWSKI | BEZ TYTUŁU | (PEJZAŻ ANDALUZYJSKI) | 2007'
ID: 70618
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
W swojej twórczości Borowski posługuje się różnymi stylistykami i mediami. W 2009 roku krytyk sztuki Jakub Banasiak, pisał o grupie młodych artystów, których uznał za „zmęczonych rzeczywistością”. Do ich grona zaliczył między innymi Borowskiego. „’Zmęczeni rzeczywistością’ to bodaj najbardziej autarkiczni twórcy, jacy pojawili się na polskiej scenie artystycznej po 1989 roku. Nie interesuje ich potoczność ‘dnia codziennego’, aktualne zagadnienia polityczno-społeczne, ani żadne teoretyczne i ideologiczne modele, za pomocą których można zinterpretować rzeczywistość. W przeciwieństwie do artystów z kręgu sztuki krytycznej lat 90., (…) nowi nadrealiści nie traktują obszaru sztuki jako potencjalnie wykluczającego i represyjnego. Dla ‘zmęczonych rzeczywistością’ system sztuki to przede wszystkim zespół konwenansów, gombrowiczowska ‘forma’, która wymusza na jednostce określone zachowania” (Jakub Banasiak, Zmęczeni rzeczywistością: rozmowy z artystami, Warszawa 2009, s. 224-225). Słowa krytyka opisują sztukę Borowskiego z czasów jego artystycznego debiutu: z jednej strony jej forma może przywodzić na myśl surrealizm, wynika ona z nieskrępowanej fantazji artysty; z drugiej strony jest ona wyłącznie jedną z artystycznych opcji, które artysta może wybrać – co daje się zauważyć w malarstwie omawianego artysty, które powstało w kolejnych latach. Prezentowany obraz Borowskiego powstał w 2007 roku, gdy studiował on malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W tym okresie współpracował blisko z Pawłem Śliwińskim, z którym niekiedy wykonywał kolektywnie obrazy oraz artystyczne akcje. Płótno Borowskiego jest przedstawieniem abstrakcyjnych, nieregularnych kształtów, zróżnicowanych formalnie: są to plamy namalowane szerokim duktem pędzla, cienkie linie czy szrafowane powierzchnie. Są one kontrastowo i dynamicznie rozrzucone po powierzchni płótna. Bliższa obserwacja płótna pozwala zauważyć, że to chyba wyłącznie autorska sugestia pejzażu przedstawiona w opisie pracy powoduje, że za sprawą asocjacyjnej pracy wyobraźni płótno prezentuje się widzom jako pejzaż.