Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie po 1989 (wyniki)
19 listopada 2020 godz. 19:00

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
7

Estymacja: 12 000 - 15 000 zł

olej/płótno, 22 x 26 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'JAKUB JULIAN | ZIÓŁKOWSKI | 2003 | 26 x 22'
na odwrociu wskazówka montażowa
ID: 91270
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Mambo Spinoza (wystawa zbiorowa), Galeria Zderzak, Kraków 07.07-04.09.2010
Więcej informacji
„Twórczość jest momentem całkowitej synchronizacji z samym sobą. Wtedy rzeczy na co dzień niedostępne, najgłębiej ukryte, wychodzą na zewnątrz. Nie da się tego zinterpretować, bo ja tylko to przekazuję, tak jak medium”. Jakub Julian Ziółkowski