Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945
1 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 200 000 - 350 000 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Estymacja: 200 000 - 350 000 zł

akryl/deska, 100 x 100 cm
na odwrociu odautorski opis pracy: 'OBSZAR 71 | Strefa rozkładu regulowanego | w zestawieniu ze strefą rozkładu | statystycznego. Granicę między | strefami wylosowano'
oraz: 'Program | Obszar 71 podzielony w sposób losowy na dwie | strefy. Jedna z nich posiada regularny rozkład | elementów, a druga statystyczny rozkład | elementów. Źródło zmiennej losowej - tablica | liczb przypadkowych i rzut kostką do gry | Akryl, 100 x 100 cm. 1970 r.'
na odwrociu papierowa nalepka z opisem pracy z Galerie Gmurzynska w Kolonii oraz stemple wywozowe
ID: 89224
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galerie Gmurzynska, Kolonia
  • kolekcja instytucjonalna, Polska