Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945
1 października 2020 godz. 19:00

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Estymacja: 30 000 - 40 000 zł

akryl, relief/deska, 100 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '15.03.16 | A. NOWACKI | 2016 | 7/2016'
ID: 89789
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.