Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
1 października 2020 godz. 19:00

Oscar Rabin (ur. 1928 - zm. 2018)
Ulica w Nowym Jorku, 1987
Cena wylicytowana: 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
84
Oscar Rabin (ur. 1928 - zm. 2018)
Ulica w Nowym Jorku, 1987

Cena wylicytowana: 60 000 zł

olej/płótno, 38 x 58 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'OSCAR RABINE 1987'
na odwrociu tytuł cyrylicą oraz data '1987' i 'N 936'
ID: 89791
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Eduard Nakhamkin Fine Art, Nowy Jork
  • kolekcja prywatna, lata 90.
  • Christie's Londyn, 2013
  • kolekcja instytucjonalna, Polska
Więcej informacji
„Byłem prześladowany za martwe natury, za namalowanie butelki wódki i za śledzia leżącego na gazecie. Ale czy wy nigdy nie piliście wódki ze śledziem? Przecież przy każdej okazji – zwłaszcza tej oficjalnej – pije się wódkę”. Oscar Rabin, cyt. za: Neil Genzlinger, „Oscar Rabin, Defiant Artist During Soviet Era, Dies at 90”, „The New York Times”, 11.11.2018 Prezentowana praca, która ukazuje nowojorską ulicę, wyszła spod pędzla Oscara Rabina w 1987. Malując ten obraz, artysta od ponad dekady przebywał na przymusowej emigracji we Francji. Przymusowej, bo bez możliwości powrotu do ojczyzny z powodu odebrania obywatelstwa ZSRR. Konflikt z reżimem, spotęgowany słynną nielegalną wystawą w 1974, uczynił z niego nie tylko symbol walki z władzą, ale nade wszystko swoisty łącznik pomiędzy dwoma kulturami – rosyjską i francuską. W końcu lat 40. Oscar Rabin został usunięty z moskiewskiej akademii pod zarzutem kosmopolitycznego „formalizmu”. By móc się utrzymać, podjął się pracy na kolei w Lianozowie, dzisiaj jednym z moskiewskich okręgów. To właśnie tam, w pospolitym baraku, w którym mieszkał wraz z żoną – artystką Walentyną Kropiwnicką – miało wkrótce narodzić się centrum opozycyjnego życia kulturalnego stolicy ZSRR. Artyści-renegaci stworzyli „Grupę Lianozowo”. Nie przyświecała im żadna konkretna ideologia poza bezkompromisową, nonkonformistyczną postawą wobec polityki kulturalnej ZSRR. Wierzyli w prawo do wolności w tworzeniu – i pokazywaniu – swojej sztuki. W tamtym czasie twórczość malarska Oscara Rabina skupiała się na ukazywaniu ponurej codziennej rzeczywistości. Nieheroiczne tematy artysta przedstawiał w sposób ekspresyjny, nie stroniąc od deformacji. Malował zapuszczone rudery, podmiejskie slumsy, opuszczone cmentarze, brudne ulice pełne ludzi. Szczególnie prowokacyjną pracą okazała się namalowana w 1968 „Martwa natura z rybą i Prawdą”, która ukazuje szklankę i martwą rybę zawiniętą w stronę z pro-reżimowej gazety „Prawda”. Podziemna działalność Rabina i jego otoczenia, któremu przewodził Jewgienij Kropiwnicki – poeta, malarz, kompozytor, a prywatnie teść Rabina – osiągnęła apogeum w 1974. To właśnie wtedy odbyła się wspomniana wystawa plenerowa za stacją moskiewskiego metra Bielajewo. Niecenzurowana wystawa została zniszczona przez milicjantów przebranych za robotników, którzy brutalnie posłużyli się buldożerami. Niedługo po wystawie, artyści zostali aresztowani, jednak szybko uwolnieni pod wpływem międzynarodowego nacisku. Nastroje wymusiły na władzy zgodę na zorganizowanie środowisku Rabina kolejnej wystawy, jednak artysta nadal był prześladcowany. W 1978 oficjele zachęcili autora prezentowanej pracy do wyjazdu do Paryża. Niedługo po dotarciu na miejsce, Oscar Rabin został pozbawiony obywatelstwa. W stolicy Francji mieszkał do końca życia. Oscar Jakowlewicz Rabin urodził się w 1928. Oboje jego rodzice byli lekarzami, którzy zmarli osieracając Rabina przed II wojną światową. Do 1944 mieszkał w sierocińcu, a następnie wraz z ciotką w Rydze. To właśnie tam zdobywał pierwsze szlify jako malarz, by następnie udać się do Moskwy, gdzie podjął studia artystyczne.