Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 230 000 zł
Numer obiektu na aukcji
110

Cena wylicytowana: 230 000 zł

olej/płótno, 80 x 100 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WNĘTRZE | Z | AKTEM | JERZY | NOWOSIELSKI | 1971' oraz dedykacja: 'Kochanej | Pani Basi | w | dniu imienin | J.N. | 4.XII.74'
na odwrociu naklejka Muzeum Sztuki w Łodzi - wywozowa na Festiwal Sztuki w Edynburgu w 1972
ID: 70685
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • Pawilon Wystawowy BWA, Kraków, 1974
  • Krzysztofory, Kraków, 1972
  • Festiwal Sztuki, Edynburg, 1972
  • Krzysztofory, Kraków, 1971
Więcej informacji
„Chciałbym, aby to było cielesne, aby to było ciało subtelne ze wszystkimi właściwościami ciała realnego. Cała sprawa polega na tym, aby jak najwięcej elementów rzeczywistości biologicznej wprowadzić na wyższe piętra świadomości. Ale to jest bardzo trudne. Bardzo rzadko się udaje. Z chwilą bowiem, gdy swoje malowidło zanadto obciążę elementami pewnych uwarunkowań biologicznych, przestaje ono być ikoną. I odwrotnie, przez zbytnie wysublimowanie postaci powstaje symbol. A tu chodzi o to, aby ta ’winda’ jadąca na wyższe piętra świadomości mogła jak najwięcej udźwignąć”. – JERZY NOWOSIELSKI, CYT ZA: ZBIGNIEW PODGORZEC, WOKOŁ IKONY. ROZMOWY Z JERZYM NOWOSIELSKIM, WARSZAWA 1985, s. 76