Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Ryszard Grzyb (ur. 1956, Sosnowiec)
"Samotna martwa natura - Artaud - smutek cierpiących przedmiotów (Pracownia artysty)", 1999 r.
Cena wylicytowana: 24 000 zł
Numer obiektu na aukcji
148
Ryszard Grzyb (ur. 1956, Sosnowiec)
"Samotna martwa natura - Artaud - smutek cierpiących przedmiotów (Pracownia artysty)", 1999 r.

Cena wylicytowana: 24 000 zł

akryl/płótno, 135 x 165 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'Ryszard Grzyb | Samotna martwa natura - Artaud smutek cierpiących przedmiotów. |(Pracownia artysty)| 136 x 165 cm | 1999'
ID: 68672
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Ryszard Grzyb, Dziki lud sądzi, że nie ma życia bez wojny, katalog wystawy indywidualnej, red. Weronika Nagengast, Katowice 2006, s. 80 (il.)
Wystawiany
  • wystawa indywidualna, Muzeum Śląskie, Katowice, 2006
Więcej informacji
"Obrazy powinny być nierzeczywiste. Nie powinny odzwierciedlać pragnienia aby przedstawiać dany przedmiot. Od razu musi być widoczna ich sztuczność, umowność. Malarstwo może jedynie ‘mówić’ o tym, że niczego nie można wyrazić wprost, o tym braku bezpośredniego przełożenia naszych pragnień na formę. Obrazy powinny reprezentować kategorię niemożliwego. Malarstwo, gdy staje się zbyt przekombinowane, traci swój pierwotny impet, swoją naturalność, siłę i polot". - RYSZARD GRZYB, OKRUCHY MELANCHOLII