Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 85 000 zł
Numer obiektu na aukcji
129

Cena wylicytowana: 85 000 zł

akryl/płótno, 80 x 80 cm
sygnowany i datowany l.d.: 'TP '91'
opisany na odwrociu: 'TERESA PĄGOWSKA | POSTAĆ W ŻÓŁCI | 80 x 80'
ID: 65613
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Oryginalność własnego zapisu powstaje dzięki genialności bądź bezradności. W jednym i drugim wypadku trzeba tym kapitałem operować ostrożnie (…) by w końcu ów ślad stał się jedynym, autonomicznym, rozpoznawalnym". - TERESA PĄGOWSKA