Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019, godz. 19:00

Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"Lila", circa 1987 r.
Cena wylicytowana: 400 000 zł
Numer obiektu na aukcji
118
118
Victor Vasarely (1906 Pécs - 1997 Paryż)
"Lila", circa 1987 r.

Cena wylicytowana: 400 000 zł

akryl/płótno, 135 x 125,5 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'VASARELY - | p. 1319 "LILA" | 135 x 124 (1975-87) | Vasarely-'
Praca wykonana (ukończona) w 1987 roku.
ID: 70687
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Francja (zakup bezpośrednio od artysty)
  • dom aukcyjny Sotheby's, Paryż, 2017
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • autentyczność pracy potwierdzona przez Pierre'a Vasarely’ego. Praca będzie włączona do katalogu raisonné przygotowywanego przez Fundację Vasarely'ego w Aix-en-Provence
Więcej informacji
Od początku swojej drogi twórczej Victor Vasarely dążył do zaszczepienia pojęcia uniwersalności sztuki na wszystkich wymiarach społecznej aktywności. Poprzez fuzję dwóch sprzecznych postaw: chęci wyeliminowania indywidualnego pierwiastka w sztuce, poprzez modułową, powtarzalną kompozycję oraz poetycki wydźwięk, Vasarely został okrzyknięty "romantycznym astronautą". Powyższą dychotomię protoplasta Op-artu przełożył na środki plastyczne tworząc barokową iluzję, której głównymi bohaterami były kosmiczne pulsary wpisane w geometryczną siatkę konstrukcji. Równocześnie artysta dążył do osiągnięcia jak największego wrażenia ruchu obrazu. Prezentowany obraz "Lila" jest idealnym przykładem założeń teoretycznych Vasarelego. Przełomowym wydarzeniem, które ukierunkowało artystyczną tożsamość Vasarely’ego była nauka w budapesztańskich warsztatach Műhely - szkole wzorującej się na rewolucyjnych zasadach Bauhausu. Wówczas węgierski artysta porzucił realistyczną stylistykę, którą pogłębiał podczas studiów w Akademii Podolini-Volkmann. Na początku swojej drogi twórczej Vasarely projektował tkaniny oraz druki reklamowe. Od tego czasu pojawiają się efekty mające na celu zmylenie oka widza najróżniejszymi trikami optycznymi. Równocześnie w swojej malarskiej twórczości inspiruje się surrealizmem, kubizmem oraz ekspresjonizmem, ale szybko dochodzi do wniosku, że nurty te są "ślepą uliczką dla sztuki". Od lat 50. Vasarely, wychodząc od studium przyrody transponuje empiryczne formy na abstrakcyjny język. Obserwując uporządkowane składniki pejzażu, m.in. wątek ceglanego muru Vasarely powtarza rytm form wprowadzając je w geometryczny schemat kompozycji. Wówczas artysta doszukiwał się podobieństw między abstrakcyjnymi kształtami, a chaotyczną naturą wszechświata. Następstwem tej artystycznej strategii jest etap, zwany w literaturze podmiotu jako okres "Dentfert". Nazwa tego etapu pochodzi od stacji metra, gdzie artysta bywał przemieszczając się po Budapeszcie. Wzory płytek, którymi wyłożony był przystanek, wywoływały w artyście złudzenia optyczne, które następnie przekładał na płótno. Kolejnym etapem w twórczości malarza jest okres "Gordes". Wówczas Vasarely próbował zgłębić teorię widzenia stereoskopowego, pracując nad kontrastem form wypukłych i wklęsłych w ramach dwuwymiarowego obrazu. W latach 50. oraz 60. protoplasta Op-artu tworzył monochromatyczne czarno-białej kompozycje, badając możliwości uzyskania wrażenia ruchu na powierzchni obrazu. Przełomowym dziełem Vasarely’ego jest cykl obrazów stworzonych w latach 1952-58 "Homege to Malevich", w którym "poruszył" kwadrat Malewicza nadając mu pozór ruchu. Od tej pory artysta traktuje powierzchnię obrazu jako pole ekranu, na którym wyświetlany jest ruch, którego w istocie nie ma. Od lat 60. Vasarely postulował używanie komputerów do tworzenia, bowiem zdaniem artysty sztuka powinna się dostosować do dynamiki swoich czasów. Wyznawał również pojęcie uniwersalności sztuki, gdzie każdy w równym stopniu może zostać artystą. Zgodnie z tą myślą Vasarely opatentował w 1963 roku "jednostkę plastyczną", czyli podstawowy moduł geometryczny oparty o formę i kolor. Były to powycinane kwadraty, w które wpisane zostały podstawowe figury geometryczne. Początkowo "jednostki plastyczne" były dostępne w sześciu podstawowych kolorach, jednak artysta uzupełnił każdą barwę o skalę trzynastu tonów. Tak skonstruowana forma, produkowana przemysłowo, miała być dostępna dla każdego. Vasarely uznawał "jednostkę plastyczną" jako ekwiwalent pociągnięcia pędzla. Ponadto każda jednostka była prototypem wyjściowym do projektowania wzornictwa przemysłowego czy architektury. Równocześnie artysta zafascynowany pojęciem kosmosu, od 1960 roku definiował swoją sztukę jako "folklor planetarny". Według Vasarelego każda, stworzona przez niego "jednostka plastyczna" odpowiadała strukturze wszechświata. Ponadto tytuły obrazów ewokowały quasi-naukowy wydźwięk. Artysta tworzył nowe słowa łącząc francuskie słowa z węgierskimi. W rezultacie geometryczne składniki sztuki Vasarelego, poprzez znaczny rygor układu, bogatą tonację barwną oraz iluzjonistyczne efekty stwarzają pozór ruchu i migotania powierzchni malarskiej.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog

Wszystkie obiekty z aukcji

Jerzy Flisak

NIE MA MOCNYCH, 1974 R

Cena wylicytowana: 300 zł

Jan Sawka

NIE MA RÓŻY BEZ OGNIA, 1974 R.

Cena wylicytowana: 500 zł

Jakub Erol

LATA DWUDZIESTE, LATA TRZYDZIESTE, 1983 R.

Cena wylicytowana: 250 zł

Eryk Lipiński

PEJZAŻ HORYZONTALNY, 1978 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

Jerzy Flisak

ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH, 1975 R.

Cena wylicytowana: 300 zł

Jan Młodożeniec

GREMLINY ROZRABIAJĄ, 1984 R.

Cena wywoławcza: 250 zł

Janusz Grabiański

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT, ŻÓŁTY, ok. 1975 R.

Cena wylicytowana: 550 zł

Janusz Grabiański

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT, NIEBIESKI ok. 1975 R.

Cena wylicytowana: 550 zł

Waldemar Świerzy

MARYLA RODOWICZ - PROJEKT PLAKATU, 1975 R.

Cena wywoławcza: 4 500 zł

Waldemar Świerzy

TURNIEJ MASTERS, 1991 R.

Cena wylicytowana: 650 zł

Waldemar Świerzy

DAVIS CUP, 1991 R

Cena wylicytowana: 550 zł

Andrzej Pągowski

PIŁKARSKI POKER, 1989 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

Tadeusz Gronowski

PAPIEROSY GABINETOWE, 1931 R

Cena wywoławcza: 8 000 zł

Witold Chomicz

POLAND, THE CRACOW PAGEANT, 1930-TE

Cena wylicytowana: 2 000 zł

KRAKÓW CRACOVIE, 1938

Cena wylicytowana: 4 000 zł

Marian Romala

POLOGNE-POLAND-POLEN, 1936

Cena wywoławcza: 4 000 zł

POLSKI BIAŁY KRZYŻ, 1930-TE

Cena wywoławcza: 3 000 zł

KRWAWE FALE BOLSZEWIZMU, 1944

Cena wylicytowana: 3 000 zł

NIECH ŻYJE W.K.P - PARTIA LENINA-STALINA, 1946 R.

Cena wylicytowana: 3 000 zł

Zbigniew Waszewski

1917, 1957 R.

Cena wywoławcza: 500 zł

KOBIETA W ZSRR MA RÓWNE PRAWA Z MĘŻCZYZNĄ, 1946 R.

Cena wylicytowana: 1 700 zł

Tadeusz Trepkowski

RADOŚNIE OBCHODZIMY DZIESIĄTE URODZINY, 1954 R.

Cena wylicytowana: 1 200 zł

Józef Korolkiewicz

Z WSPÓLNEJ PRACY WYŻSZE PLONY, 1940/50-TE

Cena wylicytowana: 1 500 zł

SZTANDAR STALINA, 1953 R.

Cena wywoławcza: 1 100 zł

Marian Stachurski

ZOBACZYMY SIĘ W NIEDZIELĘ, 1959 R.

Cena wylicytowana: 400 zł

Jerzy Flisak

DZIEWCZYNA W HOTELU, 1963 R.

Cena wywoławcza: 350 zł

Eryk Lipiński

ZADZWOŃCIE DO MOJEJ ŻONY, 1958 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

Maciej Hibner

SMARKULA, 1963 R.

Cena wywoławcza: 300 zł

Marian Stachurski

KRĄŻOWNIK SZOS, 1963 R.

Cena wywoławcza: 250 zł

TATUŚ NA NIEDZIELĘ, 1985 R.

Cena wywoławcza: 100 zł

Jerzy Srokowski

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL PIOSENKI, 1961 R.

Cena wywoławcza: 900 zł

SAMI SWOI, 1967 R

Cena wylicytowana: 550 zł

Wojciech Fangor

BEZKRESNE HORYZONTY, 1955 R.

Cena wylicytowana: 750 zł

Mieczysław Wasilewski

CYRKOWCY, 1982 R.

Cena wylicytowana: 250 zł

Wiktor Górka

SKRZYDEŁKO CZY NÓŻKA, 1978 R

Cena wylicytowana: 400 zł

Wiktor Górka

DOM BEZ OKIEN, 1962 R.

Cena wylicytowana: 250 zł

Eryk Lipiński

DYGNITARZ NA TRATWIE, 1954 R.

Cena wylicytowana: 700 zł

Jerzy Srokowski

ŚWIĘTO MARYNARKI WOJENNEJ, 1957 R.

Cena wywoławcza: 1 200 zł

Jan Szancer

WŚRÓD LODÓW OCEANU, 1953 R.

Cena wylicytowana: 800 zł

Konstanty Sopoćko

NA TROPIE U-202, 1955 r.

Cena wywoławcza: 800 zł

Konstanty Sopoćko

PRZEŁOM, 1953 r.

Cena wylicytowana: 800 zł

MARYNARZ CZYŻYK, 1956 R.

Cena wywoławcza: 750 zł

PSOTNICY, 1955 R.

Cena wylicytowana: 350 zł

Elżbieta Mikulska

PAN SAMOCHODZIK I NIESAMOWITY DWÓR, 1986 R.

Cena wylicytowana: 300 zł

Wiesław Wałkuski

WILLOW, 1989 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Edward Lutczyn

DZIEWCZYNA I CHŁOPAK, 1981 R.

Cena wywoławcza: 150 zł

RODZINA LEŚNIEWSKICH, 1980 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Jakub Erol

PAN SAMOCHODZIK I PRASKIE TAJEMNICE, 1988 R.

Cena wylicytowana: 250 zł

Rafał Olbiński

CZŁOWIEK Z ŻELAZA, 1981 R.

Cena wylicytowana: 600 zł

Andrzej Pągowski

OBYWATEL PISZCZYK, 1988 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

CZŁOWIEK Z ŻELAZA, 1981 R.

Cena wylicytowana: 350 zł

Andrzej Pągowski

C.K. DEZERTERZY, 1985 R.

Cena wylicytowana: 350 zł

Andrzej Pągowski

IDOL, 1984 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

Waldemar Świerzy

WODZIREJ, 1978 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Rafał Olbiński

SZKIC DO PLAKATU: WESELE FIGARA

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Jan Kaczmarkiewicz

KLUB KAWALERÓW, 1962 R.

Cena wywoławcza: 500 zł

Andrzej Pągowski

OCH, KAROL, 1985 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Wiktor Górka

DAJCIE SENSACJĘ NA PIERWSZĄ STRONĘ, 1974 R.

Cena wylicytowana: 400 zł

Witold Dybowski

NOWY JORK, CZWARTA RANO, 1988 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

ZNAKI ZODIAKU, 1978 R.

Cena wylicytowana: 100 zł

Jakub Erol

FRANTIC, 1988 R.

Cena wylicytowana: 850 zł

Jerzy Flisak

WIELKI WYŚCIG, 1966 R.

Cena wywoławcza: 300 zł

Andrzej Pągowski

BLISKIE SPOTKANIA 3 STOPNIA, 1979 R.

Cena wywoławcza: 900 zł

Andrzej Pągowski

MAFIA W BLASKU PRAWA, 1989 R.

Cena wywoławcza: 200 zł

Waldemar Świerzy

ORZEŁ I RESZKA, 1974 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

Jakub Erol

IMPERIUM KONTRATAKUJE, 1982 R.

Cena wywoławcza: 1 000 zł

Jakub Erol

KOCHAJ ALBO RZUĆ, 1977 R.

Cena wylicytowana: 300 zł

Jakub Erol

ŻANDARM W NOWYM JORKU, 1981 R.

Cena wylicytowana: 750 zł

Maria Ihnatowicz "Mucha"

TRANSAMERICAN EXPRESS, 1977 R.

Cena wywoławcza: 200 zł

KAPITAN FLORIAN Z MŁYNA, 1970 R.

Cena wylicytowana: 250 zł

Maciej Żbikowski

RYZYKANT, 1976 R.

Cena wywoławcza: 250 zł

Jan Młodożeniec

LA POLOGNE VOUS INVITE, 1960/70-TE

Cena wywoławcza: 600 zł

Andrzej Pągowski

GORĄCZKA SOBOTNIEJ NOCY, 1979 R.

Cena wylicytowana: 300 zł

Wiesław Wałkuski

PECHOWIEC, 1985 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

BLUES BROTHERS, 1983 R.

Cena wylicytowana: 450 zł

Andrzej Pągowski

MANHATTAN, 1980 R.

Cena wylicytowana: 400 zł

Andrzej Pągowski

HAIR, 1980 R.

Cena wylicytowana: 800 zł

Eryk Lipiński

NICKELODEON, 1977 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Wiesław Wałkuski

BŁĘKITNY GROM, 1984 R.

Cena wywoławcza: 600 zł

SAMOLOT W PŁOMIENIACH, 1981 R.

Cena wylicytowana: 400 zł

Jakub Erol

LIMUZYNA DAIMLER-BENZ, 1982 R.

Cena wylicytowana: 200 zł

Jakub Erol

KING KONG, 1978 R.

Cena wylicytowana: 650 zł

Andrzej Dudziński

SZCZĘKI, 1976 R.

Cena wywoławcza: 500 zł

Andrzej Klimowski

CHINATOWN, 1976 R.

Cena wylicytowana: 700 zł

Witold Dybowski

OBCY - DECYDUJĄCE STARCIE, 1987 R.

Cena wylicytowana: 250 zł

Jakub Erol

E.T., 1984 R.

Cena wylicytowana: 3 000 zł

Jakub Erol

TEST PILOTA PIRXA, 1979 R.

Cena wywoławcza: 350 zł

Andrzej Pągowski

OBCY, DECYDUJĄCE STARCIE, 1987 R.

Cena wywoławcza: 1 100 zł

Witold Dybowski

CZY LECI Z NAMI PILOT, 1984 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Zygmunt Gornowicz

SPOKOJNIE TO TYLKO AWARIA, 1984 R.

Cena wywoławcza: 150 zł

Jakub Erol

VABANK II CZYLI RIPOSTA, 1984 R.

Cena wylicytowana: 300 zł

Andrzej Pągowski

VABANK II CZYLI RIPOSTA (2), 1984 R.

Cena wylicytowana: 400 zł

Andrzej Pągowski

VABANK, 1981 R.

Cena wylicytowana: 300 zł

Janusz Obłucki

CO LUBIĄ TYGRYSY, 1989 R.

Cena wylicytowana: 150 zł

Witold Dybowski

KLĄTWA DOLINY WĘŻY, 1988 R.

Cena wylicytowana: 100 zł

Witold Dybowski

KLĄTWA DOLINY WĘŻY (2), 1988 R.

Cena wywoławcza: 100 zł

Wszystkie wybrane obiekty

Cała strona - pionowo Cała strona - poziomo Miniaturki