Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019, godz. 19:00

Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
"Kwiaty Piekła", circa 1968 r.
Cena wylicytowana: 300 000 zł
Numer obiektu na aukcji
124
124
Erna Rosenstein (1913 Lwów - 2004 Warszawa)
"Kwiaty Piekła", circa 1968 r.

Cena wylicytowana: 300 000 zł

olej/płótno, 49 x 70 cm
opisany na odwrociu, na blejtramie: '49 x 70 Kwiaty piekła' oraz powtórzone na płótnie: 'Kwiaty piekła'
ID: 67322
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zakup bezpośrednio od artystki w roku 1968
  • kolekcja prywatna, Szwecja
Literatura
  • Erna Rosenstein. Wystawa malarstwa, katalog wystawy, BWA Szczecin 1968
  • (Up), Zrozumieć malarskie szyfry, "Kurier szczeciński" nr 290, 10.12.1968
Wystawiany
  • Erna Rosenstein. Wystawa malarstwa, BWA Szczecin, 1968
Więcej informacji
"Nie wykluczam, że manifestacyjne i programowe odcinanie się od tego, co związane z ciałem, które powtarza się w powojennej polskiej krytyce, zarówno literackiej, jak i plastycznej, może być związane z pragnieniem zapomnienia o ranach, jakie zadała wojna, wyparcia ‘flaków’ z pola widzenia". - DOROTA JARECKA Doświadczenia tragedii wojny i zagłady w sposób oczywisty naznaczyły życie i twórczość Erny Rosenstein, członkini awangardowej Grupy Krakowskiej. Artystka, która na własne oczy widziała egzekucję swoich rodziców, zawarła w tworzonych przez siebie obrazach, rysunkach, przedmiotach i tekstach poetyckich koszmar pamięci, bol codziennej nieobecności. Jak notuje Andrzej Turowski, prace Rosenstein przesiąknięte są "(…) wielokrotnie powracającym krzykiem matki. Krzykiem zapamiętanym w banalności niesamowitych przedmiotów, krzykiem ukrytym w poświacie nokturnów, wdzierającym się w kaleczone ciało, w formy bezdomne ociekające krwią" (Andrzej Turowski w recenzji książki Doroty Jareckiej i Barbary Piwowarskiej, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie, Warszawa 2014, s. 2). Na taką "traumatyczną" proweniencję "Kwiatów piekła" wskazywałby tytuł pracy, mimowolnie nasuwający również skojarzenie z Baudelaire’owskimi "Kwiatami zła". Jednakże przyglądając się temu średnich rozmiarów płótnu, dostrzegamy jeszcze inną warstwę znaczeniową, odwołującą się, jak spostrzega monografistka artystki, do doświadczeń kobiety - relacji wobec macierzyństwa, rodzenia (się), dojrzewania, stawania się i przekwitania, a także do relacji pomiędzy własną cielesnością a zagrożeniami z zewnątrz, z przemocą - zarówno fizyczną, jak i symboliczną. Jak zauważa Dorota Jarecka, od połowy lat 60. malarstwo Rosenstein technicznie przypomina bardziej rysunek - "prace na płótnie sprawiają wrażenie narysowanych, raczej niż namalowanych", zaś "’cielesna’ treść kontrastuje z płaskim, ‘bezcielesnym’ wykonaniem" (Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska, Erna Rosenstein. Mogę powtarzać tylko nieświadomie, Warszawa 2014, s. 178). "Około połowy lat 60. powstaje grupa takich ‘obrazo-rysunków’ wykonanych farbami olejnymi i temperą na płótnie, czasem z dodatkiem flamastrów. (…) Krążą wokół tematów ciała, brzucha, wypełniania jednego organizmu przez drugi, a także oddzielenia, separacji" (ibid.). Praca "Kwiaty piekła" wydaje się dziełem charakterystycznym dla tego okresu twórczości Erny Rosenstein. Otoczone plamami intensywnej czerwieni abstrakcyjne, rozedrgane formy przypominają naukowe przedstawienia biologicznych preparatów, komórek nerwowych, fragmentów ciała i jego narządów wewnętrznych. "Niedostrzegalny dotąd, związany z cielesnością, nurt w sztuce Rosenstein daje się dziś wyodrębnić" - konstatuje Jarecka (ibid., s. 188). W wyodrębnionych w cielistej magmie miękkich tkanek białych "jamach" rozrastają się włochate synapsy, zazębiają linearnie i skrótowo ujęte pęcherze, wyrostki czy jelita - w swoim ujęciu jednocześnie mroczne i dekoracyjne, z dzisiejszej perspektywy możliwe do odczytania także poprzez twórczość młodszego pokolenia artystów - kontynuatorów tradycji surrealistycznej w malarstwie, m.in. Doroty Buczkowskiej, MAESS, czy Jakuba Juliana Ziółkowskiego. "Wbrew stereotypowi wiążącemu seksualność i ciało z młodością u Rosenstein szczyt nasilenia organiczno-roślinnych, a więc kojarzących się z ciałem, motywów przypada na lata 60. i 70., czyli dekady, kiedy przechodziła z wieku tzw. dojrzałego w okres ‘starości’" - pisze Jarecka (ibid., s. 188). W znamiennym dla ocalałych z Holokaustu Żydów roku 1968 artystka miała 55 lat; jak pisze badaczka sztuki krytycznej Izabela Kowalczyk, w czasach kryzysów politycznych artyści często skupiają się na cielesności - a więc tym, co bezpośrednio doświadczane. Jednak cielesność u Rosenstein daleka jest od skojarzeń z seksualnością. Nie epatuje też turpizmem. W jej ujęciu tematyka cielesna, organiczna, wydaje się być naturalnie związana z preferowanym przez nią zapisem automatycznym - narzędziem charakterystycznym w pracy surrealistów, stosowanym przez Rosenstein zarówno w jej poezji, jak i malarstwie. Rozgraniczenie w medium pomiędzy malarstwem i rysunkiem również schodzi na dalszy plan, gdy weźmiemy pod uwagę preferowany przez Rosenstein sposób ekspozycji prac, zestawiający rożne formaty i techniki w swoiste asamblaże - tak jak w przypadku aranżowanych przez Tadeusza Kantora wystaw artystki w warszawskiej Zachęcie w 1967.

Dodaj obiekt

0
Wydrukuj katalog

Wszystkie obiekty z aukcji

Matka Boska Skępska, 1842 r.

Cena wylicytowana: 2 600 zł

Józef Sękowski

Ciało na planie krzyża, 2015 r.

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 12 000 - 15 000 zł

Julian Boss-Gosławski

"Łódź podwodna"

Stanisław Wiśniowski

"Żniwiarz", 1935 r.

Cena wylicytowana: 38 000 zł

"Szkoła Zakopiańska"

Hokeista , 1933 r.

Cena wylicytowana: 24 000 zł

"Szkoła Zakopiańska"

"Gaździna", lata 30. XX w.

Cena wylicytowana: 35 000 zł

Tadeusz Tomaszewski

Madonna z Dzieciątkiem, 1932 r.

* Cena wylicytowana: 20 000 zł

"Szkoła Zakopiańska"

Czytający chłopczyk, lata 30. XX w.

Cena wylicytowana: 32 000 zł

Stefan Momot

"Don Kichot"

Cena wylicytowana: 7 000 zł

Władysław Hasior

"Ucieczka", 1961 r.

Cena wylicytowana: 85 000 zł

Antoni Rząsa

Z cyklu "Krzyże", 1959 r.

Cena wylicytowana: 26 000 zł

Antonio Asis

"Interferencja" (No. 27), 1966 r.

Cena wylicytowana: 120 000 zł

Ryszard Winiarski

Gra nr 5, 1972-1981 r.

Cena wylicytowana: 900 000 zł

Aleksandra Wejchert

Kompozycja

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Leszek Nowosielski

"Kompozycja Kosmos", 1980 r.

Cena wylicytowana: 13 000 zł

Andrzej Rajch

Gobelin "Gracje A 32"

Cena wylicytowana: 9 500 zł

Magdalena Abakanowicz

"Biały", 1961 r.

Cena wylicytowana: 60 000 zł

Magdalena Abakanowicz

"Ręka", 2006 r.

Cena wylicytowana: 24 000 zł

Magdalena Abakanowicz

"Ręka", 2001 r.

Cena wylicytowana: 17 000 zł

Magdalena Abakanowicz

Z cyklu "Inkarnacje", 1989 r.

Cena wylicytowana: 48 000 zł

Alina Ślesińska

Święty Franciszek, 1977 r.

Cena wylicytowana: 50 000 zł

Barbara Falender

"Ona", 1973 r.

Cena wylicytowana: 26 000 zł

Igor Mitoraj

"Asklepios", 1988 r.

Cena wylicytowana: 40 000 zł

Igor Mitoraj

"Pancerz" (Cuirasse), 1978 r.

Cena wylicytowana: 3 800 zł

Igor Mitoraj

"Asklepios", 1988 r.

Cena wylicytowana: 48 000 zł

Bolesław Biegas

Kobieta z woalem, projekt figurki na korek od chłodnicy samochodu Secqueville-Hoyau, 1920 r.

Cena wylicytowana: 4 500 zł

Bolesław Biegas

Król Słońce, 1910-11/2013 r.

Cena wylicytowana: 45 000 zł

Jean Lambert-Rucki

Krucyfiks

Cena wywoławcza: 12 000 zł
Estymacja: 15 000 - 25 000 zł

Jean Lambert-Rucki

Gorejące serce Jezusa

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 8 000 - 14 000 zł

Xawery Dunikowski

Głowa Stefana Flukowskiego

Cena: 18 500 zł

Konstanty Laszczka

Troje bawiących się dzieci, 1926 r.

Cena wywoławcza: 8 000 zł
Estymacja: 10 000 - 15 000 zł

Janina Reichert-Toth

"Tancerka", 1960 r., odlew współczesny

Cena wylicytowana: 26 000 zł

Luna Amalina Drexlerówna

Homo Sapiens, około 1900 r., odlew współczesny

* Cena wylicytowana: 8 000 zł

Teresa Brzóskiewicz

Cacau, lata 60. XX w.

Cena: 8 300 zł

Bronisław Chromy

Kwiaty

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Bronisław Chromy

Ptak

Cena wylicytowana: 7 000 zł

Bronisław Chromy

Mrówka, około 2003 r.

Cena wylicytowana: 2 400 zł

Stanisław Zagajewski

Pawie, lata 60-70. XX w.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 000 - 7 000 zł

Stanisław Zagajewski

Ptak z czubem, lata 60-70. XX w.

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 2 600 - 5 000 zł

Marian Konieczny

Nike, 1989 r.

Cena wylicytowana: 20 000 zł

Zygmunt Bieniulis

Powstaniec warszawski, 1946 r.

Cena wylicytowana: 5 500 zł

Julian Boss-Gosławski

"Ekshumowany", 1964 r.

* Cena wylicytowana: 38 000 zł

Jerzy Jarnuszkiewicz

Kompozycja

Cena wylicytowana: 2 200 zł

Jerzy Jarnuszkiewicz

Świecznik

Cena wylicytowana: 1 900 zł

Tadeusz Łodziana

"Lotna", lata 70. XX w.

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Estymacja: 8 000 - 15 000 zł

Adolf Ryszka

"Kompozycja I", 1968 r.

Cena wylicytowana: 5 000 zł

Adolf Ryszka

"Sarkofag bez twarzy", 1988 r.

Cena: 10 700 zł

Władysław Frycz

"Corrida", 1967 r.

Cena wylicytowana: 5 000 zł

Władysław Frycz

Żyd, lata 60. XX w.

* Cena wylicytowana: 5 000 zł

Krystyna Nowakowska

Kompozycja wertykalna, 2013 r.

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 15 000 - 25 000 zł

Jerzy Nowakowski

"Brama I", 2007 r.

Cena wywoławcza: 9 000 zł
Estymacja: 13 000 - 25 000 zł

Henryk Bakalarczyk "Gida"

"Autoportret", 1983 r.

Cena: 2 500 zł

Bogumił Burzyński

"Akt kobiety"

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 2 600 - 4 500 zł

Piotr Ożerski

"Strzelec", 1980 r.

* Cena wylicytowana: 2 400 zł

Wacław Stawecki

"Wojownik"

Cena wylicytowana: 2 000 zł

Henryk Albin Tomaszewski

Kompozycja szklana, lata 60. XX w.

Cena wywoławcza: 2 600 zł
Estymacja: 3 200 - 5 000 zł

Henryk Albin Tomaszewski

Kompozycja szklana, lata 60. XX w.

Cena wylicytowana: 9 500 zł

Władysław Zych

Z cyklu "Głowy", pocz. lat 60. XX w.

Cena wylicytowana: 5 500 zł

Tadeusz Szpunar

"Tors" 61/5, 1961 r.

Cena wylicytowana: 7 000 zł

Tadeusz Szpunar

"Głowa M.", 1967 r.

Cena wylicytowana: 11 000 zł

Jan Jaworski

"Przeście", 1974 r.

Cena wywoławcza: 18 000 zł
Estymacja: 20 000 - 30 000 zł

Henryk Musiałowicz

Z cyklu "Księgi życia"

Cena wywoławcza: 10 000 zł
Estymacja: 18 000 - 25 000 zł

Andrzej Meissner

Kompozycja

* Cena wylicytowana: 9 000 zł

Maria klęcząca przy żłóbku, XVI/XVII w.

Cena wylicytowana: 6 000 zł

Anna Dębska

Przytulone jagnięta

Cena wywoławcza: 7 000 zł
Estymacja: 9 000 - 14 000 zł

Jacek Sarapata

Koziołki

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

Stanisław Wysocki

"Mercedes", 2001 r.

Cena wywoławcza: 2 000 zł
Estymacja: 3 000 - 6 000 zł

Stanisław Wysocki

"Donna II", 2010 r.

Cena wylicytowana: 8 000 zł

Tomasz Kawiak

Cegły, 1989 r.

Cena: 6 200 zł

Tomasz Kawiak

"Ca Suffit" Nr 2, 1997 r.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 500 - 7 000 zł

Mirosław Bałka

"Last Supper", 2005 r.

* Cena wylicytowana: 18 000 zł

Ryszard Litwiniuk

"CANDORIS" z cyklu Metamorphoses - Empty Spaces, 2015 r.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 000 - 6 000 zł

Hakan Bakir

"Homeland"

Cena wywoławcza: 7 000 zł
Estymacja: 9 000 - 12 000 zł

Tomasz Górnicki

Z cyklu "Friends in my head" - Vidocq

Cena wylicytowana: 17 000 zł

Maurycy Gomulicki

Queenie (Purple), 2017 r.

Cena wylicytowana: 18 000 zł

Wszystkie wybrane obiekty

Cała strona - pionowo Cała strona - poziomo Miniaturki