Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 95 000 zł
Numer obiektu na aukcji
114

Cena wylicytowana: 95 000 zł

olej/płótno, 50 x 47 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 't. Brzozowski | 84.' oraz wskazówka montażowa; opisany na krośnie malarskim na odwrociu: '"KUGLARZ" | 50 X 47 | T. BRZOZOWSKI. | 1984'
ID: 70578
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Barbara Komarnicka, Stany Zjednoczone
  • kolekcja prywatna, Polska
Literatura
  • Tadeusz Brzozowski 1918-1987, red. Wawrzyniec Brzozowski, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, poz. nr 467
Wystawiany
  • "Masters of Contemporary Art in Poland", Ithaca ( Nowy Jork ), Herbert F.Johnson Museum of Art ( Cornel University), 2.04-18.05.1986
Więcej informacji
"Chciałbym, by ktoś, kto się obrazowi podda, wejdzie w świat jego symboli, odczuł prawdę o sobie samym". - TADEUSZ BRZOZOWSKI