Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
30 maja 2019 godz. 19:00

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 Kraków)
Boże Narodzenie w grocie , 1988 r.
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
113
Jerzy Nowosielski (1923 Kraków - 2011 Kraków)
Boże Narodzenie w grocie , 1988 r.

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/deska, 12,5 x 10,5 x 2,5 cm
wtórnie opisany na odwrociu: 'Jerzy Nowosielski | 1988'
ID: 67517
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
"Od początku XX wieku próbowano wskrzesić malarskie tradycje ikony i wielu artystów ma w tym zakresie poważne osiągnięcia. Jednak czuję, że te realizacje nie są ikonami dnia dzisiejszego. Jeśliby przyjąć tradycyjny punkt widzenia na twórczość sakralną i spojrzeć na moje malarstwo religijne w szerszym kontekście całej mojej twórczości, to pachnie ono po prostu bluźnierstwem. Niemniej sądzę, że jeżeli wielu ludzi odbiera moje religijne malowidła jako autentyczną twórczość, to właśnie dzięki temu, że zdecydowałem się na penetrację owej ciemnej strony naszej świadomości". - JERZY NOWOSIELSKI