Sztuka Współczesna: Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
10 października 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 32 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 32 000 zł

olej/płótno, 49 x 73 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Kobzdej 1961'
ID: 77608
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • kolekcja prywatna, Francja
  • Pays de Fayence Encheres & Estimations, Montauroux
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • autentyczność potwierdzona przez spadkobierczynię artysty
Więcej informacji
„Pasjonuje mnie szukanie współzależności przestrzeni metafizycznej z przestrzenią fizyczną. Chcę, aby trafne spotkanie kształtu i skali reliefu ze skalą barwną, zestrojenie obu tych niewspółmiernych formacji określało zawartość emocjonalną i treściową. Aby było miarą wartości kompozycji”. – ALEKSANDER KOBZDEJ