Sztuka Współczesna. Klasycy Awangardy po 1945 (wyniki)
26 listopada 2020 godz. 19:00

Estymacja: 26 000 - 35 000 zł
Numer obiektu na aukcji
27

Estymacja: 26 000 - 35 000 zł

akryl/płótno, 50 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'L. Tarasewicz 2014 | 50 x 50 | Acryl on canvas'
ID: 91798
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„Malarstwo to kolor! Zajmując się malarstwem, nie sposób ominąć koloru, podobnie jak nie da się żyć, nie oddychając. To najistotniejszy budulec malarza tak jak słowa dla pisarza. Albo dla rzeźbiarzy materia, światło. Nie uświadamiamy sobie tego, jak bardzo jesteśmy związany z kolorem. Jest on w nas zakodowany”. Leon Tarasewicz, [w:] Elżbieta Dzikowska, Artyści Mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, Warszawa 2011, s. 235