Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media (wyniki)
3 grudnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 12 000 zł
Numer obiektu na aukcji
201

Cena wylicytowana: 12 000 zł

akwarela, ołówek, kolaż/papier, 20,5 x 26,6 cm
sygnowany na odwrociu: 'M. Pinińska Bereś'
ID: 90927
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Drobne prace na papierze, takie jak prezentowana, często w postaci szkiców, rysunków i kolaży, Maria Pinińska-Bereś wykonywała „mimochodem, na czymkolwiek” – jak sama pisała. Rysunek towarzyszył realizacjom przestrzennym jako ślad kreatywnego procesu. Stanowił narzędzie do przemyśleń artystycznych decyzji, nie zaś osobne medium wyrazu ekspresji. Wyjątkiem były instalacje o rysunkowym charakterze oraz towarzyszące im szkice, które Pinińska-Bereś zaprezentowała w 1994 na Międzynarodowym Triennale Rysunku we Wrocławiu. Z biegiem lat, kiedy artystka zaczęła spisywać wspomnienia i budować refleksje wokół swojej twórczej działalności, wiele z ulotnych szkiców połączyła w kolaże. Tworząc je na bieżąco, artystka nie traktowała swoich prac na papierze w sposób równorzędny do innych środków wyrazu twórczego, nie opatrywała ich datami i tytułami. Mimo to rysunek odgrywa zaskakująco ważną rolę w głównym obszarze jej twórczości. Rysunkowa kreska w formie rytu w betonie pojawia się w pracy „Dama z ptaszkiem” (1964). Rysunek pojawia się w też w formie odcisków ciała w tworzonych z papier mâché gorsetach (w latach 60. i w 1972) czy jako fragment zdekomponowanego kobiecego ciała (portret, łono, cień biustu…) w „Psychomebelkach”. Często towarzyszy mu kaligraficzne pismo. W pracach z lat 70. pojawiły się rzeźby o charakterze rysunku w przestrzeni, powstały też studia do performansów. Przyjmują formy konceptualnych szkiców, czasem wykresów, rzutów czy studiów ruchu postaci w przestrzeni. Szkicowe w charakterze, czasem muśnięte bieliźnianym różem – wizytówką Pinińskiej, ujawniają sposób, w jaki postrzegała formę, zawsze nadrzędną w stosunku do stojących za nią treści, co sama wielokrotnie podkreślała.Tworząc je na bieżąco, artystka nie traktowała swoich prac na papierze w sposób równorzędny do innych środków wyrazu twórczego, nie opatrywała ich datami i tytułami. Mimo to rysunek odgrywa zaskakująco ważną rolę w głównym obszarze jej twórczości. Rysunkowa kreska w formie rytu w betonie pojawia się w pracy „Dama z ptaszkiem” (1964). Rysunek pojawia się w też w formie odcisków ciała w tworzonych z papier mâché gorsetach (w latach 60. i w 1972) czy jako fragment zdekomponowanego kobiecego ciała (portret, łono, cień biustu…) w „Psychomebelkach”. Często towarzyszy mu kaligraficzne pismo. W pracach z lat 70. pojawiły się rzeźby o charakterze rysunku w przestrzeni, powstały też studia do performansów. Przyjmują formy konceptualnych szkiców, czasem wykresów, rzutów czy studiów ruchu postaci w przestrzeni. Szkicowe w charakterze, czasem muśnięte bieliźnianym różem – wizytówką Pinińskiej, ujawniają sposób, w jaki postrzegała formę, zawsze nadrzędną w stosunku do stojących za nią treści, co sama wielokrotnie podkreślała.