Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media
3 grudnia 2020 godz. 20:00

/ Kijewski / Kocur
"Help Yourself - Pneumatycznie", 1996
Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
232
/ Kijewski / Kocur
"Help Yourself - Pneumatycznie", 1996

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł

instalacja, 115 x 80 x 80 cm
lego, poliuretan, pierze, pleksi
ID: 92893
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • „Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić”, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2008
  • „Drżę więc cały, gdy mogę was ozłocić”, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, 2009
  • „Złoty strzał / Kijewski/Kocur”, 29.09–28.11.2015
  • Kijewski/Kocur, Gdańska Galeria Miejska 2, Gdańsk, 16.03–29.04.2018
Więcej informacji
Kijewski/Kocur to duet artystyczny, pod którym kryła się dwójka twórców – Marek Kijewski i Małgorzata Malinowska. Kijewski ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Malinowska natomiast jest absolwentką Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artyści inspirowali się nawzajem, a życie i sztuka stanowiły dla nich jedność. Warto wspomnieć, że do śmierci Kijewskiego w 1997 wszystkie prace podpisywali jako duet. W swojej twórczości artyści badali różnorodne obszary kultury wizualnej, swobodnie łącząc elementy z tzw. kultury wysokiej oraz niskiej. Zaprezentowana praca „Help yourself – pneumatycznie” należy do cyklu spektakularnych kolażowych form przestrzennych. Twórcy w obrębie jednej pracy łączyli materiały takie jak żelki Haribo, klocki Lego, sztuczne futra, kamienie szlachetne czy nawet 24-karatowe złoto. W przypadku zaprezentowanej instalacji posłużono się materiałami, takimi jak wspomniane lego, ale także pierze, które zdobią umieszczone na szczycie obiektu skrzydła. Ich twórczość postrzega się jako ikoniczną oraz definiująca refleksję na temat wczesnego kapitalizmu na polskim gruncie i w polskiej kulturze wizualnej. Często sięgali po relatywnie przystępny język odnoszący się do popularnych gustów i nieraz z premedytacją flirtowali z kiczem. O wyjątkowości twórczości duetu na tle polskich artystów nawiązujących do pop-artu pisał Piotr Policht: „Twórczość Kijewskiego/Kocur wypada na tym tle o tyle rewolucyjnie, że po raz pierwszy faktycznie bierze się świadomie za bary nie tyle z wizerunkami popkultury zza zachodniej granicy, co z fetyszyzmem towarowym późnego kapitalizmu. Jeśliby więc szukać jej konceptualnych krewniaków na Zachodzie, to byłby to tyleż Warhol, co – bardziej nawet – przedstawiciele, mówiąc słowami Hala Fostera, ‘sztuki cynicznego rozumu’ USA doby Reagana – Haim Steinbach i Jeff Koons. Artyści problematyzujący relację pomiędzy towarowym pożądaniem a auratycznością nie tyle obiektu, co marki, w przemyślanych przez pryzmat epoki późnego kapitalizmu ‘ready-made’ach’ odsłaniający i jednocześnie napędzający polityczną ekonomię towaru-znaku”. (Piotr Policht, Fallus versus wibrator. Narracje transformacyjne, 30 kwietnia 2020, Blok magazine, dostęp: https://blokmagazine.com/fallus-versus- -wibrator-narracje-transformacyjne/).