Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media (wyniki)
3 grudnia 2020 godz. 20:00

Roman Opałka
"Detal 1987108 - 2010495" i "Detal 2136352 – 2154452" z cyklu "1965/1 - ∞" - płyta winylowa, 2 poł. XX w.
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
206
Roman Opałka
"Detal 1987108 - 2010495" i "Detal 2136352 – 2154452" z cyklu "1965/1 - ∞" - płyta winylowa, 2 poł. XX w.

Cena wylicytowana: 3 200 zł

płyta winylowa, 31,5 x 31,5 cm (wymiary oprawy)
Wydawnictwo Rene Block, 1977
ID: 79743
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Życiowy projekt Romana Opałki to forma konceptualnej instalacji, której celem było uchwycenie czasu. Płyta winylowa, prezentowana w niniejszym katalogu, stanowi integralną część pracy „Detal 1 987 108 – 2 010 495” i „Detal 2136352 – 2154452”. Jej zawartość to nagranie odczytywania przez artystę kolejnych liczb, które umieścił na obrazie. Na wewnętrznej stronie okładki czytamy: „W mojej postawie, która jest programem na całe życie, progresja rejestruje proces pracy, dokumentuje i określa czas. Występuje tylko jedna data – data powstania pierwszego detalu, idei programowego liczenia. Każdy następny detal jest elementem jednej całości. Oznaczony jest datą powstania pierwszego detalu – 1965 otwartą znakiem nieskończoności oraz pierwszą i ostatnią liczbą danego detalu. Liczę progresywnie od 1 do nieskończoności, na jednakowych formatach detali (z wyjątkiem kartek z podróży) odręcznie, pędzlem, białą farbą na szarym tle z założeniem, że tło każdego następnego detalu będzie o 1% bielsze od poprzedniego. W związku z tym przewiduję dojście do momentu, w którym detale będą wyliczane bielą na bieli.Każdy detal uzupełniony jest zapisem fonetycznym na taśmie magnetofonowej oraz fotografią dokumentującą moją twarz”.