Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media
3 grudnia 2020 godz. 20:00

Estymacja: 40 000 - 60 000 zł
Numer obiektu na aukcji
213

Estymacja: 40 000 - 60 000 zł

plexi, 8,5 x 132,5 x 3,7 cm
ID: 92892
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • The Admirable Number Pi, Żak-Branicka Gallery, Berlin, 2015
Więcej informacji
„Poezja konkretna jako język radykalnego skrótu stanowi sygnał, impuls dla odbiorcy, od którego wkładu zależy obfitość odbioru polegającego na ‘tworzeniu tekstu poetyckiego’ torowanego kanwą ‘zapisu’”. Stanisław Dróżdż