Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media
3 grudnia 2020 godz. 20:00

Stanisław Dróżdż (1939 Sławków - 2009 Wrocław)
Zestaw 22 prac z cyklu "Kolejność", 1976
Estymacja: 120 000 - 150 000 zł
Numer obiektu na aukcji
212
Stanisław Dróżdż (1939 Sławków - 2009 Wrocław)
Zestaw 22 prac z cyklu "Kolejność", 1976

Estymacja: 120 000 - 150 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 132 x 166 cm (wymiary oprawy)
wymiary pojedynczej pracy: 29,5 x 21 cm
ID: 69858
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Esta, Gliwice
  • kolekcja prywatna, Polska
Opinie
  • do każdej prac dołączony certyfikat autentyczności Anny Dróżdż