Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937, Żywiec)
"Monika" z cyklu "Geografia twarzy", 1964
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
201
Natalia Lach-Lachowicz (ur. 1937, Żywiec)
"Monika" z cyklu "Geografia twarzy", 1964

Cena wylicytowana: 18 000 zł

odbitka żelatynowo-srebrowa/papier fotograficzny, 59 x 49 cm
datowany i opisany ołówkiem na odwrociu: 'Geografia twarzy | 1964'
na odwrociu pieczęć autorska
ID: 70737
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.