Sztuka Współczesna: "Black and White" (wyniki)
4 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
221

Cena wylicytowana: 45 000 zł

olej/płótno, 160 x 135 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'WŁODZIMIERZ PAWLAK | DZIENNIK NR 56 | 165 X 135 | 1996'
ID: 70160
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • porównaj: Wlodzimierz Pawlak. Autoportret w powidokach, katalog wystawy,
  • [red.] Agnieszka Szewczyk, 08.09-02.11.2008, s. 163